دبیران دبیرستان اندیشه جاوید

الله حسین خشنو
دبیر زبان و ادبیات فارسی - علوم و فنون ادبی
دکتر الله حسین خشنو دبیر رسمی آموزش و پرورش با بیش از 25 سال تدریس در دبیرستانهای تهران
دکتر خشنو
مصیب اقرلو
دبیر ریاضی - گسسته
جناب آقای مصیب اقرلو دبیر رسمی آموزش و پرورش دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات با بیش از 10 سال سابقه تحصیل در دبیرستانها و آموزشگاه های کنکور
استاد اقرلو
محمد حسین سادات حسینی
دبیر حسابان و ریاضی
دکتر محمد حسین سادات حسینی دارای مدرک دکترای مدیریت صنعتی با بیش از 12 سال سابقه تدریس در دبیرستان ها و آموزشگاه های علمی کشور
دکتر سادات حسینی
فرهاد حسنی
دبیر شیمی
استاد فرهاد حسنی دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی با بیش از 15 سال سابقه تدریس در دبیرستانها و موسسات کنکور
استاد حسنی
علی سید منیر
دبیر هندسه
استاد علی سید منیر دارای مدرک کارشناسی ارشد مکاترونیک با بیش از 15 سال سابقه تدریس در دبیرستانها و آموزشگاه های معتبر کنکور
استاد سید منیر
بهزاد یوسفی
دبیر زبان عربی
استاد یوسفی دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات عرب با بیش از 10 سال سابقه تدریس در دبیرستانهای تهران و آموزشگاه های معتبر کنکور
استاد یوسفی
محمد امین عزیز لر
دبیر فیزیک
استاد عزیزلر دارای مدرک کارشناسی برق با یش از 8 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های تهران و دبیرستانهای کشور
استاد عزیز لر
احسان مهدی زاده
مشاور تحصیلی و دبیر فیزیک
استاد مهدی زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد MBA و سابقه تحصیل بیش از 10 سال بعنوان دبیر و مشاور در دبیرستانها و موسسات کنکور
استاد مهدی زاده
امان الله پولادوند
دبیر دینی - فلسفه و منطق
استاد پولادوند دبیر رسمی آموزش و پرورش با بیش از 30 سال تجربه و سابقه تدریس در دبیرستانهای بنام تهران دارای مدرک کارشناسی الهیات
استاد پولادوند
اسفندیار غفاری
دبیر زبان انگلیسی و معاون آموزشی دبیرستان
استاد غفاری دبیر رسمی آموزش و پرورش با بیش از 30 سال سابقه آموزشی و تدریس در دبیرستانها و آموزشگاه های تهران دارای مدرک کارشناسی زبان انگلیسی
استاد غفاری
مهدی صالحی
دبیر زیست شناسی و زمین شناسی
استاد صالحی دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی با سابقه تدریس بیش از 8 سال در دبیرستان های تهران
استاد صالحی
مسعود میرزاپور
دبیر ادبیات فارسی -علوم و فنون ادبی
استاد میرزاپور دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و سابقه تحصیل بیش از 14 سال در دبیرستانها و موسسات کنکوری تهران
استاد میرزاپور