نمونه کارنامه و محل قبولی تجربی زیر گروه 2

نمونه کارنامه و محل قبولی تجربی زیر گروه 2

نمونه کارنامه و محل قبولی تجربی زیر گروه 2

داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی در رشته تجربی در این مطلب سعی کرده ایم با قراردان درصدهای اکتسابی داوطلبان کنکور سراسری سال 1395 ، به شما برای تخمین حدودی رتبه خود با توجه به آزمونهایی که شرکت میکنید کمک کرده باشیم.

امیدواریم که پیوسته شاهد سعی و تلاش شما برای دستیابی به رتبه های بالاتر باشیم.

جدول زیر بصورت یکجا برخی اطلاعات از جمله رتبه ی کشوری و رتبه در زیر گروه را به شما نشان میدهد.

بمنظور آگاهی بیشتر از سوابق تحصیلی رتبه های معرفی شده درادامه کارنامه کامل برخی از آنها برای شما قرار داده شده است.

جدول زیر در خصوص زیر گروه شماره 2 گروه امتحانی تجربی می باشد

رتبه کشوریزیر گروهرتبه در زیر گروهدرصدهای دروس امتحانی
زبان و ادبیات فارسیزبان عربیفرهنگ و معارف اسلامیزبان خارجیزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمی
2087255174.782.782.790.710.744.559.244.564.8
3589212857257.49261.4041.255.852.354
129932372234.746.757.418.7046.751.158.935.3
26301270144830.758.761.4041.214.321.225.8
6317321583730.718.730.753.4813.416.47.817.7

کارنامه کنکور رتبه 2087

رتبه کنکور 2087 تجربی 2

کارنامه کنکور رتبه 3589

رتبه کنکور 3589تجربی 2

کارنامه کنکور رتبه 26301

رتبه کنکور 26301تجربی 2

کارنامه کنکور رتبه 63173

رتبه کنکور 63173تجربی 2

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ نوشته