نمونه کارنامه و محل قبولی تجربی زیر گروه 1

نمونه کارنامه و محل قبولی تجربی زیر گروه 1

نمونه کارنامه و محل قبولی تجربی زیر گروه 1

داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی در رشته تجربی در این مطلب سعی کرده ایم با قراردان درصدهای اکتسابی داوطلبان کنکور سراسری سال 1395 ، به شما برای تخمین حدودی رتبه خود با توجه به آزمونهایی که شرکت میکنید کمک کرده باشیم.

امیدواریم که پیوسته شاهد سعی و تلاش شما برای دستیابی به رتبه های بالاتر باشیم.

جدول زیر بصورت یکجا برخی اطلاعات از جمله رتبه ی کشوری و رتبه در زیر گروه را به شما نشان میدهد.

بمنظور آگاهی بیشتر از سوابق تحصیلی رتبه های معرفی شده درادامه کارنامه کامل برخی از آنها برای شما قرار داده شده است.

جدول زیر در خصوص زیر گروه شماره 1 گروه امتحانی تجربی می باشد.

رتبه کشوریزیر گروهرتبه در زیر گروهدرصدهای دروس امتحانی
زبان و ادبیات فارسیزبان عربیفرهنگ و معارف اسلامیزبان خارجیزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمی
13514785.494.790.790.714.765.678.388.973.6
1268144289.486.78474.7057.864.764.547.7
4218113617274.77256155.659.23548.6
251841696361.462.757.426.75.3-21.231.346.722.9
38425199666034.773.474.76.6-27.815.723.413.4
4053911489742.754.738.72014.726.713.711.28.6
14564812859534.7029.42.72.6-1.1-17.16.76.9

کارنامه رتبه 1268

نمونه کارنامه و محل قبولی تجربی زیر گروه 1

کارنامه رتبه 4218

کارنامه رتبه 4218تجربی زیر گروه یک

کارنامه رتبه 25184

کارنامه رتبه 25184تجربی زیر گروه یک

کارنامه رتبه 38425

کارنامه رتبه 38425تجربی زیر گروه یک

کارنامه رتبه 145648

کارنامه رتبه 145648تجربی زیر گروه یک

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ نوشته