برگزاری اردوی نوروزی سال تحصیلی 98-97

برگزاری اردوی نوروزی سال تحصیلی 98-97

اردوی نوروزی امسال بسیار متفاوت از سالهای گذشته و در 15 روز برگزار می گردد.

1- پارت اول از 25 الی 27 اسفند

2- پارت دوم از 2 الی 12 اسفند

همراه با صبحانه و نهار و عصرانه

دوره کامل دروس پایه

دوره کامل دروس سال دوازدهم

مشاوره درسی و برنامه ریزی تخصصی

آزمونهای جامع و کامل

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ نوشته