برنامه هفتگی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک سال تحصیلی 98-97

برنامه هفتگی رشته ریاضی

برنامه هفتگی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک سال تحصیلی 98-97

ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سیدو سالار شهدا حضرت امام حسین و یارانش و خوش آمد گویی به دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97 به استحضار می رساند برنامه هفتگی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک به شرح زیر می باشد.

دانش آموزان باید راس ساعت 7.20 در مدرسه حاضر باشند.

لازم بذکر است دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک در کلاس شماره 202 حاضر خواهند شد.

 

         زنگزنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ پنجم
شنبهفارسیگسستهحسابانفارسیگسسته
یکشنبهعربیعرییهندسه 3هندسه 3نگارش
دوشنبهشیمیشیمیفیزیکفیزیک
سه شنبهشیمیحسابانزبان خارجهزبان خارجهورزش
چهارشنبهفارسیفیزیکحسابانحساباندینی

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ نوشته