برنامه هفتگی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک سال تحصیلی 98-97

برنامه هفتگی رشته ریاضی

برنامه هفتگی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک سال تحصیلی 98-97

ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سیدو سالار شهدا حضرت امام حسین و یارانش و خوش آمد گویی به دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97 به استحضار می رساند برنامه هفتگی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک به شرح زیر می باشد.

دانش آموزان باید راس ساعت 7.20 در مدرسه حاضر باشند.

 

         زنگزنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارم
شنبهفیزیکفیزیکورزشزبان خارجه
یکشنبهفیزیکفیزیکشیمیجغرافی
دوشنبهریاضیفارسیریاضیکارآفرینی
سه شنبهریاضیشیمیعربیشیمی
چهارشنبهدینیفارسیهندسههندسه

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ نوشته