برنامه امتحانات نهایی سال دوازدهم سال تحصیلی 98-97

دبیرستان اندیشه جاوید

برنامه امتحانات نهایی سال دوازدهم سال تحصیلی 98-97

 

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد
رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی خرداد ماه سال تحصیلی 98-1397
ساعت امتحان و شته تحصیلی8 صبح
روز و تاریخ امتحانتاریخریاضی فیزیکعلوم تجربیادبیات و علوم انسانی
سه شنبه1398/02/31تعلیمات دینی 3تعلیمات دینی 3تعلیمات دینی 3
پنجشنبه1398/03/02هندسه 3ریاضی 3ریاضی و آمار 3
شنبه1398/03/04فارسی 3فارسی 3فارسی 3
دوشنبه1398/03/06علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجغرافیا 3
چهارشنبه1398/03/08عربی،زبان قرآن 3عربی،زبان قرآن 3تاریخ 3
شنبه1398/03/11فیزیک 3فیزیک 3علوم و فنون ادبی 3
دوشنبه1398/03/13زبان خارجه 3زبان خارجه 3زیان خارجه 3
شنبه1398/03/18حسابان 2زیست شناسی 3فلسفه 2
دوشنبه1398/03/20شیمی 3شیمی 3عربی 3 (زبان تخصصی رشته)
چهارشنبه1398/03/22سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
شنبه1398/03/25ریاضیات گسستهجامعه شناسی 3
توجه
امتحان درس ادیان الهی (3) اقلیت های دینی در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 97/02/31 برگزار خواهد شد.

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ نوشته