برنامه امتحانات ترم اول پایه های یازدهم دبیرستان اندیشه جاوید

برنامه امتحانات ترم اول پایه های یازدهم دبیرستان اندیشه جاوید

ساعات امتحانی10-12
روزتاریخیازدهم ریاضییازدهم تجربییازدهم انسانی
سه شنبه05/10/96دینی2دینی2دینی2
چهارشنبه 06/10/96تاریخ معاصرتاریخ معاصرعلوم و فنون
پنج شنبه 07/10/96– –  –
جمعه 08/10/96   
شنبه 09/10/96حسابانزیستعربی
یکشنبه 10/10/96ادبیات فارسیادبیات فارسینگارش
دوشنبه 11/10/96زمین شناسیزمین شناسیجامعه شناسی
سه شنبه 12/10/96   
چهارشنبه 13/10/96فیزیک2فیزیک2ریاضی و آمار
پنج شنبه 14/10/96 –  
جمعه 15/10/96   
شنبه 16/10/96شیمی 2شیمی 2جغرافی
یکشنبه 17/10/96 ––  –
دوشنبه 18/10/96زبان خارجه 2زبان خارجه 2زبان خارجه 2
سه شنبه 19/10/96نگارشنگارشروان شناسی
چهارشنبه 20/10/96عربیعربیفلسفه
پنج شنبه 21/10/96  – 
جمعه 22/10/96   
شنبه 23/10/96هندسه 2ریاضی 2تاریخ
یکشنبه 24/10/96 – – –
دوشنبه 25/10/96آمار و احتمال– فارسی 2

ملاحضات :

از آوردن وسایل اضافی جدا خودداری نمایید.

30 دقیقه قبل از امتحان در دبیرستان حاضر باشید.

غیبت به منزله صفر می باشد.

لطفاً در ایام امتحانات مرتبا به وب سایت و پرتال دبیرستان اندیشه جاوید مراجعه نمایید تا از برنامه های دبیرستان مطلع باشید.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ نوشته