استاندارد های مدارس از نظر علمی و عملی چیست ؟

دبیرستان دوره دوم

استاندارد های مدارس از نظر علمی و عملی چیست ؟

استاندارد های مدارس از نظر علمی و عملی چیست؟

دبیرستان دوره دوم اندیشه جاوید بعنوان پیشگام در منطقه 5 تهران لیستی از فعالیتهایی که میتوان بعنوان شاخصهای برتر بودن دبیرستان در نظر گرفت را برای شما گردآوری کرده است.

ما در این مطلب سعی می نماییم شما را با اولویتهای مدرسه ایده آل آشنا نماییم و چون در سطح غرب تهران و منطقه 5 فعالیت می نماییم شما رابه  تحقیق در بین دبیرستانها، مخصوصا دبیرستان دوره دوم غرب تهران و در منطقه 5 دعوت مینماییم تا خودتان ببینید کدام مدرسه این شاخص ها و اولیت های را به مرحله اجرا رسانده است.

این شاخص ها در دبیرستان دوره دوم اندیشه جاوید بصورت برنامه ای اجرایی تدوین شده است که می توانید از لینک زیر آن را مطالعه نمایید.

yon.ir/XezrX
1- برنامه سالانه “تنظیم وتدوین برنامه قبل از شروع سال تحصیلی– میزان انطباق موارد مندرج در برنامه با عملکرد موجود وبررسی میزان تحقق اهداف آموزشی پیش بینی شده در برنامه “ این برنامه به طور کامل در اختیار دبیران و والدین قرار می گیرد.
2-شناسایی کلیه دانش آموزان واجد الشرایطی که در مقطع دبیرستان دوره دوم و در غرب تهران به هر علتي جذب نشدند و تلاش برای جذب اين دانش آموزان – تهیه لیست اسامی علت ترک دانش آموزان از مدرسه
3- چارت سازمانی و عملی مدرسه و نصب آن در دفتر مدیر و معاون دبیرستان دوره دوم اندیشه جاوید (قید ومشخص نمودن عوامل اجرایی در چارت سازمانی وقید مشخصات معلمان به همراه رشته تحصیلی –تعداد کلاس ها وآمار دانش آموزان در سازمان عملی
4- برنامه هفتگی (تنظیم برنامه بر اساس جداول ساعات درسی هفتگی مصوب – قید تمامی ساعات دبیران دبیرستان دوره دوم اندیشه جاوید بر طبق ابلاغ (موظف وغیر موظف – تناسب عناوین درسی در برنامه دروس روزانه با توجه به توانایی دانش آموزان (مثال : برنامه یک روز ریاضی –ادبیات –حرفه وفن پراکندگی ساعات درسی یک ماده درسی در برنامه هفتگی – تفاوت زمان یک ماده درسی در برنامه – عدم تدریس بیش از 6 ساعت دبیران در یک روز – برنامه هفتگی دروس با مشخصات کامل ( ایام هفته – تعداد کلاسهای درس در پایه ها و– نام مواد درسی – نام دبیران)
5- پرونده های تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پسرانه اندیشه جاوید ( ترتیب مدارک تحصیلی از پایه های بالا به پایین – گواهینامه پایان دوره ابتدایی – شناسنامه سلامت– فرم تعهد ثبت نام با امضاء اولیاء- – کارنامه سال یا سالهای قبل )
6- ارزشیابی سالانه وتنظیم ماهانه به همراه بازخورد دفاتر نمره و بازدیدهای کلاسی . این امر توسط سامانه هوشمند دبیرستان دوره دوم پسرانه اندیشه جاوید اجرا می شود که به سفارش دبیرستان دوره دوم اندیشه جاوید توسط آقای مهندس مهدی اشجعی طراحی و ساخته شده است.
7- دفاتر ثبت یاددهی و یادگیری بصورت الکترونیکی توسط سامانه هوشمند دبیرستان دوره دوم پسرانه اندیشه جاوید.
8- بازدید کلاسی مدیریت دبیرستان دوره دوم پسرانه اندیشه جاوید ( تنظیم برنامه زمانبندی بازدید – ابلاغ شاخصهای بازدید مدیر از کلاس ها به معلمان در اولین جلسه شورای معلمان پس از شروع سال تحصیلی – بررسی استفاده از طرح درس روزانه – استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس – میزان تسلط معلم بر کلاس – برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان ومشارکت دادن آنان در امر تدریس که این روش قطعا روشی مناسب است و از اولیای محترم تقاضا داریم حداقل در سطح منطقه 5 تهران در بین دبیرستانها در خصوص این روشهای تدریس پرس و جو نمایید – ارائه مطالب با لحاظ تفاوتهای فردی در کلاس – آماده نمودن دانش آموزان برای تدریس و ایجاد انگیزه لازم در آنان – ربط دادن موضوعات درسی به مسائل روز و جامعه وکاربردی نمودن موارد تدریس – ارائه بازخورد کتبی به معلمان و رویت وامضاء آن توسط معلم– فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – آزمون های آنلاین که قابلیت جذب مخاطب از کل منطقه5 و  غرب تهران را دارا می باشد.
9- شوراي مدرسه – حضور تمامي اعضاء به ويژه نماينده انجمن اولياءودبيران در جلسات که به جرات نمونه ای در بین مدارس منطقه 5 می باشد.
10-اجرای طرح تلاش آفرین – آزمون کوتاه – تشویق واهداء جایزه به دانش آموزانی که در طول ماه پیشرفت تحصیلی داشته اند و ثبت موارد در صورتجلسات مربوطه
11-فعاليتهاي آزمايشگاهي وكارگاهي منظم– چيدمان مرتب ومنظم تجهيزات در محیط که بین دبیرستانهای دوره دوم غرب تهران کاملا نمونه می باشد.
12-تجزيه وتحليل امتحانات سال گذشته (سالانه ) در جلسات شوراي معلمان سال جاري ومشخص نمودن نقاط قوت و نارسائیها واتخاذ راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت در سال جاری – تشکیل کلاسهای تقویتی در دروس مشکل دار بر اساس آیین نامه خدمات فوق برنامه (در ابتدای سال تحصیلی پس از آزمون تشخیصی از ورودیهای پایه اول و مشخص شدن استفاده کنندگان از و پس از امتحانات نوبت اول در سایر پایه ها )
13- استخراج درصد قبولی در نوبت اول سال جاری و مقایسه آن با سه سال گذشته به صورت نموداری وطرح آن در جلسات شورای معلمان با هدف رفع مشکلات – ارائه بازخورد کتبی نتایج هر نوبت به معلمان ودرخواست کتبی علل قوت و نارسائیهای حاصله به همراه راهکارهای پیشنهادی . در این مورد تلاش شده که با مذاکره با برخی از دبیرستانهای پسرانه دوره دوم در غرب تهران و بخصوص در منطقه 5 این آمار و ارقام را به اشتراک بگذاریم تا بتوانیم خود را بین مدارس منطقه 5 مورد سنجش قرار بدهیم
14- فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – غنی سازی اوقات فراغت
15- جبران عقب ماندگی درسی در طول هفته استخراج ساعات درسی که به دلیل تعطیلات رسمی وغیر رسمی یا مرخصی وغیبت همکاران تشکیل نیافته از دفاتر نمره وهماهنگی با معلمان مربوطه – بررسی میزان تدریس معلمان از روی دفاتر نمره یا در بازدیدهای کلاسی وتشکیل جلسات جبرانی در شیفت مخالف یا ساعات دروسی که جلوتر هستند .

لازم بذکر است که در بین دبیرستانهای دوره دوم پسرانه در منطقه 5 و حتی غرب تهران کمتر موردی یافت می شود که کلاس های رفع اشکال و جبرانی 2 روز در هفته و بصورت کاملا رایگان باشد.
16- ارتباط خانه و دبیرستان ، استخراج عملکرد آموزشی وتربیتی دانش آموزان در پایان هر ماه در قالب کارنامه ماهانه وارسال به اولیا ء از طریق سامانه هوشمند دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر دولتی اندیشه جاوید دعوت از اولیاء دانش آموزان مشکل دار وبرگزاری جلسات مشاوره ای وهم اندیشی با آنان جهت حل مشکلات فرزندانشان
17- توانمند سازی شغلی معلمان– شیوه های فعال تدریس – بکارگیری نحوه فعالیتهای مکمل وفوق برنامه ووسایل کمک آموزشی در حین تدریس ، کلاسهای هوشمند
18- سازماندهی اصولی معلمان در دبیرستان،  استفاده از معلمان با سابقه وتجربه مفید در سطح غرب تهران و منطقه 5 در دروس و پایه های حساس – پرهیز از تدریس انحصاری معلمان در پایه خاص – تشکیل جلسات توجیهی برای معلمان تازه کار وحق التدریس وارائه تجربیات کلاسداری وشیو ه های موثر تدریس خود ودیگر معلمان با سابقه و نام آشنا در بین دبیرستانهای دوره دوم غرب تهران
19- مسابقات علمی و کلاس های کسب مهارت (برخی از این کلاس ها برای ممتازین در سطح منطقه 5 تهران رایگان می باشد) –فرهنگی وهنری والمپیادها میزان شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی وهنری –تعیین جوایز ارزنده از طرفمدیریت دبیرستان اندیشه جاوید برای این منظور این نوع مسابقات و کلاس های علمی دربین بیش از 100 دبیرستان دوره دوم در غرب تهران بی سابقه می باشد و بی اغراق توانسته است دبیرستان دوره دوم پسرانه اندیشه جاوید را جزوء برترین دبیرستانهای دوره دوم غرب تهران مطرح نماید.

در پایان لازم به ذکر است ارائه این برنامه ها در قالب های مختلف در سایت دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر دولتی اندیشه جاوید صرفا به دلیل آشنایی اولیا با سبک برنامه ریزی و روش های اجرایی دبیرستان می باشد.

پیشنهاد ما به شما این است که در بین مدارس غرب تهران علی الخصوص دبیرستان های دوره دوم پسرانه منطقه 5 در خصوص روشهای اجرایی و برنامه ریزی های آموزشی تحقیق نمایید .

در این بین میتوانید با شماره تلفن 44069878 جهت مشاوره در خصوص روش های برنامه ریزی و اجرای آن تماس حاصل کنید یا با مراجعه حضوری و صحبت کردن با  کادر ، اولیا و دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر دولتی اندیشه جاوید در خصوص نحوه ی فعالیتها اطمینان حاصل نمایید.

همچنین مشاوران برتر غرب تهران همه روزه و از ساعت 9 الی 13 بطور رایگان اقدام به ارائه مشاوره به دانش آموزان محصل در سطح منطقه 5 تهران در پایه های نهم – دهم – یازدهم و دوازدهم می نماید.

تلاش مدیریت و کادر دبیرستان دوره دوم پسرانه اندیشه جاوید مطرح شدن این دبیرستان بعنوان برترین دبیرستان دوره دوم غرب تهران بخصوص در سطح منطقه  می باشد که امیدواریم با کمک دانش آموزان و اولیای محترم آنها محقق شود.

دیدگاه ( 1 )

 • محمد

  سلام
  ما به همراه یک گروه از متخصصین حوزه وب گروه تلگرامی جامعه وبمستران ایران را لانچ کردیم.

  با توجه به اینکه شما هم
  در این زمینه فعال هستید
  خوشحال می شیم به ما بپیوندید تا تعاملات مفیدی باهم داشته باشیم
  لینک گروه خدمتتون
  https://t.me/joinchat/DBhKUBJE3gUMxzABig66Ig

ارسال پاسخ نوشته